Return to Cercetare

Proiecte

Membrii  disciplinei, alaturi de doctoranzi, se constituie intr-o adevarata echipa capabila de a aborda tematici de cercetare din cele mai actuale.

www.watercrygia.ro

General information about the project   No. Project: 237/01.10.2015 with ID PN-II-RU-TE-2014-4-1300 Title Survey of water – borne zoonotic Cryptosporidium and Giardia in natural surface waters from Western Romania: is there a risk of infection?  Summary The effects of global warming induce the reduction of drinking water supplies, worldwide. This concern, together with the continuous increasing of …

PC_51013_2007

Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE Categoria de proiect: PC Titlul complet al proiectului: Acronim: Toxo

PC_51034_2007

Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE Categoria de proiect: PC Titlul complet al proiectului: LANTURI EPIDEMIOLOGICE POSIBILE SI MODALITATI DE CONTROL IN CRIPTOSPORIDIOZA LA ANIMALE SI OM Acronim: CRYPTO

PD_ROZOONVBD

Proiect  postdoctoral desfășurat în cadrul POSDRU/89/1.5/S/62371 Acronim: ROZOONVBD Titlul: Supravegherea epidemiologica si evaluarea riscului zoonotic al unor boli transmise de vectori (artropode) la animale Postdoctorand: dr. Alina Georgeta ILIE Coordonator științific: prof. dr. Gheorghe DĂRĂBUȘ Scopul proiectului este acela de a aduce contribuţii la cunoaşterea ştiinţifică a principalelor boli transmise de vectori, la cunoaşterea epidemiologiei acestor entităţi, implicaţiile lor în sănătatea …

TE_277_116_2010

Tipul proiectului: PROIECTE DE CERCETARE PENTRU STIMULAREA CONSTITUIRII DE TINERE ECHIPE DE CERCETARE INDEPENDENTE – TIP TE cod: 277 Titlul proiectului: CERCETĂRI PRIVIND EPIDEMIOLOGIA, DIAGNOSTICUL ŞI CONTROLUL UNOR HEMOPARAZITOZE LA CÂINI Acronim: Hemoparacan Finantator: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) Buget aprobat 2010-2013: 692536 lei Rezumatul proiectului: Bolile produse de …