Return to PD_GIARDIAZOON

Colaboratori

Pe durata proiectului s-a colaborat cu dsoara drd. Denisa Ionela SORESCU, care are tema tezei de doctorat pe același subiect.

Alte colaborări au fost făcute cu dna drd. Sidonia Daniela ANDREI și Mirela IMRE.