Return to PD_GIARDIAZOON

Obiectivele specifice

Obiectivele specifice proiectului sunt:

  1. Determinarea prevalenţei giardiozei la animale şi om în judeţe din vestul şi sud vestul României şi cartarea speciilor identificate;
  2. Cercetări de biologie moleculară asupra speciilor de Giardia spp. identificate;
  3. Identificarea principalelor elemente de epidemiologie şi implicaţiile lor în sănătatea animală şi publică.