Return to Projects

PD_GIARDIAZOON

Proiect  postdoctoral desfășurat în cadrul POSDRU/89/1.5/S/62371 Acronim: GIARDIAZOON Titlul: Elemente de epidemiologie în giardioză şi evaluarea transmiterii zoonotice a speciilor de Giardia Postdoctorand: as. dr. Marius Stelian ILIE Coordonator științific: prof. dr. Gheorghe DĂRĂBUȘ Proiectul are ca scop identificarea speciilor de Giardia la animale şi om, în zona de vest şi sud vest a României şi caracterizarea genetică a speciilor identificate prin PCR.  Se va stabili interacţiunea giardiilor cu alţi enteropatogeni şi potenţialul zoonotic bazat pe interrelaţiile epidemiologice între animale, oameni, apă, alimente, mediu.

Obiectivele specifice

Obiectivele specifice proiectului sunt: Determinarea prevalenţei giardiozei la animale şi om în judeţe din vestul şi sud vestul României şi cartarea speciilor identificate; Cercetări de biologie moleculară asupra speciilor de Giardia spp. identificate; Identificarea principalelor elemente de epidemiologie şi implicaţiile lor în sănătatea animală şi publică.

Diseminarea rezultatelor

Diseminarea rezultatelor cercetării se va face prin elaborarea de lucrări care vor fi publicate în reviste indexate BDI, cotate şi indexate ISI, susţinerea rezultatelor la conferinţe şi proceedingsuri naționale şi internaționale. Se doreşte construirea unei pagini pe internet cu privire la rezultatele obținute si la situația reală a giardiozei în ţara noastră. Pe de alta …

Importanța și relevanța temei

Giardioza sau lamblioza este o afecţiune parazitară a intestinului subţire, întâlnită la mai multe specii de mamifere şi păsări, produsă de specii din genul Giardia. Boala poate îmbrăca un caracter zoonotic [Cosoroabă, 2005, Dărăbuş şi col., 2006]. Giardia spp. este un protozoar cosmopolit, care determină sindrom de malabsorbţie la animale şi oameni. Astfel, giardioza poate …

Colaboratori

Pe durata proiectului s-a colaborat cu dsoara drd. Denisa Ionela SORESCU, care are tema tezei de doctorat pe același subiect. Alte colaborări au fost făcute cu dna drd. Sidonia Daniela ANDREI și Mirela IMRE.