Return to PD_GIARDIAZOON

Diseminarea rezultatelor

Diseminarea rezultatelor cercetării se va face prin elaborarea de lucrări care vor fi publicate în reviste indexate BDI, cotate şi indexate ISI, susţinerea rezultatelor la conferinţe şi proceedingsuri naționale şi internaționale.

Se doreşte construirea unei pagini pe internet cu privire la rezultatele obținute si la situația reală a giardiozei în ţara noastră.

Pe de alta parte, este vizata elaborarea de materiale informative, pentru proprietarii de animale si medici in ceea ce privește aceasta boală si implicațiile ei in patologia animală si umana. Editarea unei broșuri despre giardioza în Romania este necesară.

Tot pe aceasta tema se vor elabora două lucrări de licență.